John Davidson (Freshwater Institute)

John Davidson er forsker ved Conservation Fund’s Freshwater Institute, hvor han har vært ansatt i 25 år. John har en bachelorgrad i biologi fra Shepherd University, en mastergrad i Fisheries and Wildlife Resources fra West Virginia University, og en næringsrettet Dr. philos.-grad fra Universitetet i Bergen. John har publisert mer enn 50 fagfellevurderte forskningsartikler om en rekke emner, blant annet produksjon av laks i RAS-anlegg, smaksforbedringer og optimalisering av vannkvalitet for laksefisk.