Andre Meriac (Nofima)

Andre Meriac er forsker i avdeling Produksjonsbiologi i Nofima på Sunndalsøra, og jobber i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi i RAS-systemer. Han bygger videre på doktorgraden fra Universitetet i Wageningen i arbeidet med vannkvalitet, vannbehandling og avfallshåndtering i RAS.