M. Naveed Yousaf (Skretting)

M. Naveed Yousaf har en doktorgrad i akvakultur og jobber som forsker fiskehelse i Skretting AI. Forskningen hans er fokusert på fiskens beinhelse, ryggdeformiteter, mineraler og svømmerespirometri. I tillegg jobber han med biomarkører og immunresponser for tidlig diagnostisering av fiskesykdommer. Forskningen hans er rettet mot kommersielt viktige arter som Atlantisk laks, regnbueørret, Atlantisk torsk og rensefisk som rognkjeks og leppefisk.