Utstillinger

Oversikt over utstillerområdet i teltet utenfor konferansesalen.

Vi tilbyr under konferansen i 2022 plass for utstillere i et stort telt ved siden av konferanselokalet. Vi har oppgradert utstillingsteltet med gulv og oppvarming. All kaffeservering og sosial mingling før konferansemiddagen vil foregå i utstillingsområdet. Dette gir industrien gode muligheter til å stille ut sine produkter, og til kontakt med konferansedeltakerne.

Hver stand har tre faste vegger, og måler 2×3 m. Det er mulig å bestille større areal per utstiller om ønskelig. Se oversikt over utstillingsområdet nedenfor.

Pris for utstilling er kr 12 500 per 2×3 m. I tillegg kommer konferanseavgift, hvis man ønsker å delta på konferansen. Dette krever egen påmelding.

 

For bestilling av plass i utstilingsområdet, ta kontakt med:

Ingrid Lein, Nofima
Tel: 934 19 441, eller e-post: ingrid.lein@nofima.no

 

Det er også mulighet for å bli sponsor for konferansen. For mer informasjon, kontakt:

Åsa Marie Espmark, Nofima

Tel: 991 60 039, eller e-post: asa.espmark@nofima.no

 

Utstillerteltet fra Fremtidens smoltproduksjon på Sunndalsøra 2018. Foto: Terje Aamodt / Nofima.