Utstillinger

Oversikt over utstillerområdet i teltet utenfor konferansesalen.

Utstillingsomrade_2024

Under konferansen i 2024 tilbyr vi plass for utstillere i et stort messetelt utenfor konferanselokalet. Utstillingsområdet oppgraderes kontinuerlig, og vi forsøker å legge til rette for at alle stands skal bli godt synlige. All kaffeservering og sosial mingling før konferansemiddagen vil foregå i utstillingsområdet. Dette gir ulike aktører gode muligheter til å presentere ut sine produkter og kompetanse for konferansedeltakerne.

Hver stand har tre faste vegger, og måler 2×3 m. Det er mulig å bestille større areal per utstiller om ønskelig. Se oversikt over utstillingsområdet nedenfor.

Pris for utstilling er kr 12 500 per 2×3 m. I tillegg kommer konferanseavgift, hvis man ønsker å delta på konferansen. Dette krever egen påmelding. Det er også mulig å bestille lunch og konferansemiddag mot tillegg i pris.

 

For bestilling av plass i utstilingsområdet, ta kontakt med:

Ingrid Lein, Nofima
Tel: 934 19 441, eller e-post: ingrid.lein@nofima.no

 

Det er også mulighet for å bli sponsor for konferansen. For mer informasjon, kontakt:

Trine Ytrestøyl

Tel: +47 412 29 744, eller e-post: trine.ytrestoyl@nofima.no

 

 

Utstillerteltet fra Fremtidens smoltproduksjon på Sunndalsøra 2018. Foto: Terje Aamodt / Nofima.