Praktisk info

«Fremtidens smoltproduksjon» er for alle som er interessert i produksjon av smolt og postsmolt, påvekst på land og lukkede anlegg. I 2018 fant 320 deltakere fra industri, myndigheter, studenter, forskere og investorer veien til konferansen, og webinaret i 2020 hadde tilsvarende.

Årets program vil inneholde presentasjoner fra lakseprodusenter, leverandører, forskere og studenter fra Norge og utlandet.

Konferansen er tilgjengelig for norsk og utenlandsk publikum. Profesjonelle oversettere simultanoversetter løpende norske foredrag til engelsk for de som ønsker det.