Program

På omvisningen i 2022 inviterer Nofima inn i den nye forsøksavdelingen med "singel-RAS" anlegg. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Årets program inneholder spennende presentasjoner fra lakseprodusenter, leverandører, forvaltning og forskere fra Norge og utlandet.

Vi tilbyr også omvisning på Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur for forhåndspåmeldte. Nofima har investert i ny «et-kar-et-RAS» infrastruktur som supplerer «felles-RAS» infrastrukturen flere har besøkt tidligere. Omvisningen blir 26. oktober kl. 10-11.

Se programmet her: Program_SUNNDALSORA_26.-27._OKTOBER_2022_Norsk

Her er oversikt over sesjonene i programmet:

Sesjon 1: Framtidig «grønn» produksjon i akvakultur

Sesjon 2: Hvordan vil det grønne skiftet påvirke lukkede systemer?

Sesjon 3: Leverandørindustrien sitt ansvar for å få til det grønne skiftet

Sesjon 4: Post-smolt i RAS – ytelse, helse og velferd

Sesjon 5: Drifting av RAS – beste praksis

 

Konferansen er tilgjengelig for norsk og utenlandsk publikum. Profesjonelle oversettere simultanoversetter løpende norske foredrag til engelsk for de som ønsker det.

For interesse og spørsmål, ta kontakt med:

Åsa Espmark, Nofima

Tel: 991 60 039, eller e-post: asa.espmark@nofima.no