Nyheter

2024: Forskning og næring møtes på «Fremtidens smoltproduksjon»

Konferansen er en yngleplass for kunnskapsutveksling mellom oppdrettere og forskere. De to dagene i oktober er spekket med…

2022: Grønt skifte på årets konferanse

Påmeldingen er godt i gang til høstens konferanse «Fremtidens smoltproduksjon» på Sunndalsøra. Dette er den syvende konferansen i…

Smoltkonferansen 2020 blir webinar

Konferansen Fremtidens smoltproduksjon, som i 2018 samlet over 300 deltagere med interesse for resirkulering av vann og lukkede…

2018: Sunndalsøra var sentrum for fremtidens akvakultur

‒ Size doesn’t matter, this is the place, innledet statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet, da han…

2014: Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Sunndalsøra

Eksportverdien av norsk lakseoppdrett var i 2013 på 40 milliarder kroner. En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende…

2012: Slik kan smoltproduksjonen se ut i fremtiden

Oppdrettsnæring, forskning og leverandørindustri jobber fra alle kanter for å få til å produsere stor laksesmolt i anlegg…

Seminar om resirkulering av vann i oppdrett i 2008

Oppdrettere og andre interesserte inviteres til å få innblikk i siste trender innen resirkulering, fra forskning, myndigheter, og…