2014: Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Sunndalsøra

Astrid Buran Holan, Bendik Fyhn Terjesen og Mette Sæter Ormset var blant arrangørene av konferansen i 2014. Bildet er tatt under konferansen i oktober 2014, av Aura Avis.

Eksportverdien av norsk lakseoppdrett var i 2013 på 40 milliarder kroner. En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst. Lukkede anlegg på land og i sjø er sentrale tema under den tredje konferansen om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 22- 23. oktober.

Under konferansen vil det bli innlegg fra industrien, oppdrettere, myndigheter og forskere. Tema blir muligheter og utfordringer innen dimensjonering og design, vannkvalitet og praktisk drift, partikkelfjerning og slamhåndtering. Vi har gode muligheter for stands, og det vil bli anledning til å melde seg på en felttur til Smøla Klekkeri og Settefisk i etterkant av konferansen.

Faglige innledere

Nofima og Sunndal Næringsselskap kan presentere to av de faglige hovedinnledere:

Ragnar Joensen vil gi innlegget «Hvordan vil Marine Harvest produsere smolt og postsmolt i fremtiden?» Ragnar Joensen begynte nylig som Group Manager
Technology i Marine Harvest etter 3 år som direktør for Marine Harvest Norge. Han har tidligere lang erfaring fra Marine Harvest Færøyene, Vestlax og Fiskaaling.

Steven Summerfelt vil gi innlegget «New emerging trends in RAS». Dr. Summerfelt er professional engineer og direktør ved The Conservation Fund Freshwater Institute WV, USA. Han leder USDA-ARS prosjektet “Utvikling av bærekraftige landbaserte akvakultursystemer” og er forfatter av en mengde artikler og boken “Resirkulering av vann i akvakultur”. Dr. Summerfelt har designet resirkuleringsanlegg for oppdrettsindustrien og offentlige institusjoner.

Øvrig innhold på konferansen

Del 1 Produksjon av smolt og postsmolt i lukkede anlegg
Sesjon 1 «Produksjon av smolt og postsmolt i RAS; fremtidens anlegg og produksjonsmetoder»
Sesjon 2 «Produksjon av postsmolt i semi-lukkede anlegg i sjø»

Del 2 Slam, vannkvalitet og praktisk drift
Sesjon 3 «Partikkelfjerning og håndtering av slam fra RAS og semi-lukkede anlegg»
Sesjon 4 «Vannkvalitet: analyser og instrumentering»
Sesjon 5 «Praktisk drift i RAS og semi-lukkede anlegg»

VELKOMMEN TIL SUNNDALSØRA 22. OG 23. OKTOBER 2014!