Bente Torstensen

Bente Torstensen

Hva er forskningen sin rolle for å få til det grønne skiftet i havbruk? Gled deg til å høre Bente Torstensens synspunkter om dette på årets konferanse!

Som Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima har hun ansvar for forskning og innovasjon innenfor oppdrett og produksjon av sjømat. Med «Bærekraftig mat til alle!» som visjon i Nofima, er det grønne skiftet en drivkraft i hennes arbeid som leder i forskningsinstituttet.

Det inkluderer selvsagt oppdrett i nye produksjonsformer som RAS. Nofima er også vertsinstitutt for CtrlAQUA, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen oppdrett i lukkede systemer.

Bente Torstensen har doktorgrad i ernæringsbiologi fra Universitet i Bergen og NIFES. Hun har lang erfaring fra NIFES der hun gikk gradene innen fiskeernæring, og fra MOWI der hun var teamleder for fiskefôr for Global FoU. Nå har Bente styreverv for EAS (European Aquaculture Society) og i HAV porteføljestyre i Forskningsrådet.