Sharada Navada (Pure Salmon Kaldnes)

Prosessingeniør og FoU-koordinator hos Pure Salmon Kaldnes AS (Norge)

Sharada Navada er prosessingeniør med doktorgrad i biologisk vannbehandling i RAS-systemer. Hun tok utdannelsen som kjemiingeniør i India. Hun har også en mastergrad i miljøteknikk fra Carnegie Mellon University i USA, med spesialisering innen vannkjemi og -behandling. Hun har nylig oppnådd en nærings-ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i samarbeid med Nofima og Krüger Kaldnes. Målet med ph.d.-arbeidet var å utvikle strategier for akklimatisering til saltnivåer knyttet til nitrifisering av bioreaktorer i RAS. Hun er basert i Norge og jobber for tiden på Pure Salmon Kaldnes, som er en av de ledende RAS-leverandørene i verden.