Astrid Buran Holan (ScaleAQ)

Astrid Buran Holan er Fagsjef for lukket oppdrettsteknologi i ScaleAQ. Hun jobber med de tekniske og biologiske sidene ved teknologier brukt i lukkede oppdrettsanlegg på land og i sjø, samt fiskens behov i slike anlegg. Hun har også en stilling som førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Hun har en doktorgrad fra NTNU innen miljøteknologi og landbasert oppdrett med resirkulering av vann (RAS), og en master i biologisk rensing av avløpsvann fra Norske Skog. Etter at hun jobbet som forsker i Nofima i flere år, jobber hun nå i det norske teknologikonsernet ScaleAQ. ScaleAQ kombinerer erfaring og know-how fra både sjø og landbasert oppdrett, og er en totalleverandør til oppdrettsnæringen.