Liv Håland (FishGLOBE)

Forskings og kvalitetsleder i FishGLOBE, Can. scient i generell akvakultur fra UiB.

Jeg jobber med fiskebiologi knyttet til teknologiutviklingen hos FishGLOBE og motiveres av å få være en del av videreutviklingen av akvakulturindustrien i en mer bærekraftig retning.