René Alvestad (Nofima)

René Alvestad er forsker ved avdeling Produksjonsbiologi i akvakulturdivisjonen i Nofima. Han arbeider med problemstillinger knyttet til produksjonsteknologi, med fokus på resirkuleringssystemer og semilukkede sjøanlegg, vannkvalitet, og fiskevelferd og -fysiologi. Han har en bakgrunn innen akvakultur, med praktisk erfaring fra smoltproduksjon, og en doktorgrad innen analyse av produksjonsdata fra havbruk.