Åsa Maria Espmark (Nofima)

Dr Åsa Maria Espmark (seniorforsker ved Nofima, Sunndalsøra) har de siste 21 årene jobbet med velferd, velferdsindikatorer og stress hos oppdrettsfisk med hovedfokus på laks. De siste årene har fokuset vært rettet mot videreutvikling av ny oppdrettsteknologi og at teknologien må utvikles på fisken sine premisser. Espmark har ledet store norske og internasjonale prosjekter, som OrAqua og FutureEUAqua, og de siste syv årene har mye tid gått med til å lede CtrlAQUA senter for forskningsdrevet innovasjon. CtrlAQUA har som hovedmål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi for post-smolt fram til 1 kg.