Arne Berge (FishGLOBE)

Arne har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i havbruksnæringen. Han har fartstid fra røkting til forskning, fra salg til rådgivning innen næringsutvikling. Hele tiden lidenskapelig opptatt av å utvikle næringen og ta i bruk det potensiale som finnes. Arne Berge er gründeren, utvikleren og tekniske sjef i FishGLOBE.  Han er utdannet ingeniør innen teknisk miljøvern og akvakultur, samt siviløkonom.

I 2013 begynte han å teste ut sine ideer med lukket oppdrett. Drivkraften med å skape FishGLOBE var å dra næringen i en positiv retning. Globen svarer på mange av utfordringen laksenæringen har. Arne trives best når han kan utfordre leverandører og se hvordan teknologier kan implementeres i våre glober. «Lagbygging er nok den av våre verdier som er dypest rotfestet i mitt hjerte». De som jobber med oss skal trives i vår nærhet, samtidig som de kjenner seg utfordret til å strekke seg utover det normale. Det er bare sammen vi kan utrette mirakler!»  Når Arne ikke er på jobb så holder han hus på Forsand, med utsikt til globene fra stuevinduet. Nytt hus har gitt Arne et prosjekt fra kona med å etablere en ny hage. Sammen med kona har de 3 barn og 5 barnebarn. Noe av det kjekkeste han gjør er å ta barnebarna med sammen med sin far for å fange sjøkreps.