2018: Sunndalsøra var sentrum for fremtidens akvakultur

I 2018 holdt statssekretær i NFD innledningsforedrag.

‒ Size doesn’t matter, this is the place, innledet statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet, da han tirsdag åpnet den femte “Fremtidens smoltproduksjon” på Kulturhuset på Sunndalsøra.

‒ Sunndalsøra et viktig sted. Herfra går det ut forskning og innovative løsninger for fremtidens akvakultur. Ikke bare nasjonalt, men også globalt, fortsatte han.

Kanskje derfor 330 deltagere fra ti land tok turen til konferansen, som Nofima og Sunndal Næringsselskap arrangerte for femte gang denne uken. Første gang var i 2008.

Topp lokal leveranse

Konferansen utfordret konferanse-, serverings- og overnattingskapasiteten til et lite sted som Sunndal. Nettopp derfor ble en rekke lokale leverandører involvert, og daglig leder i Sunndal Næringsselskap, Per Helge Malvik, er imponert:

‒ Alle vi samarbeidet med, gjorde alt hva de kunne for at dette skulle bli vellykket! Vi fylte overnattingsstedene i Sunndal, Oppdal i øst og Angvik i vest og flere til. Vi fikk ha festmiddag i Hydros kantine, og ellers fikk vi topp leveranse fra kulturhuset, busselskap, blomsterleverandører, grafikere og mange flere, sier Malvik.

Konferansen handlet om hvordan laksen skal produseres i fremtiden

Norsk lakseproduksjon er i endring, og utviklingen mot at en langt større del av laksens unge liv foregår i resirkuleringsanlegg på land, var rammen rundt konferansen.

‒ I 2008 lå hovedfokuset på resirkulering av vann. På ti år har utviklingen i oppdrettsnæringen gått mer i retning av produksjon av stor laksesmolt i lukkede anlegg med resirkulering, og det er de teknologiske, regulatoriske og velferdsmessige sidene ved dette vi utveksler kunnskap om her, sier Jelena Kolarevic i Nofima, som ledet konferansen.

Det er også tema for forskningssenteret på lukkede anlegg – CtrlAQUA – som har hovedsete hos Nofima på Sunndalsøra og som er tett forbundet med konferansen. Det var hele 17 foredrag om forskningen i CtrlAQUA.

‒ Det er høy innovasjonstakt og produsenter som er ivrige til å investere i teknologi for produksjon av laksesmolt. Flere bidragsytere på konferansen adresserte behovet for å produsere fisk på en måte som er trygg, effektiv og god for fiskens velferd. Det er ikke rett frem. Vi må prioritere fiskens velferd hele veien, også for å sikre at den gjør det bra når den blir overført til sjøvann, sier Åsa Espmark, senterleder for CtrlAQUA og seniorforsker i Nofima.

Konferansen trakk til seg fiskeoppdrettere, teknologileverandører, forskere, virkemiddelapparat, investorer og en dyrevelferdsforkjemper.

Konferansen strakk seg over to dager, og inkluderte besøk på Nofimas forskningsstasjon, utstillingsområde for sponsorer, og en sesjon hvor deltagere kunne spørre forskere i CtrlAQUA, og få svar. Fagjournalister fra England og Norge var til stede og regionalt TV.