Trine Ytrestøyl (Nofima)

Trine Ytrestøyl er opprinnelig fra Trondheim hvor hun studerte biologi ved NTNU. Etter endt utdannelse i Trondheim flyttet hun til Sunndalsøra i 2001 for å begynne som stipendiet ved Akvaforsk. Tema for doktorgraden var faktorer som påvirker pigmentering av laksefilet.  Hun jobber nå som seniorforsker i avdeling for Fôrteknologi og ernæring med kontorsted på Sunndalsøra. I tillegg til pigmentering av laks har hun jobbet med utnyttelse av fôrressurser i norsk lakseoppdrett og med utnyttelse av slam fra RAS anlegg. De siste årene har hun også jobbet med produksjonsstrategier i RAS i regi av CtrlAQUA. Fokuset har vært på hvordan betingelser i RAS med tanke på fotoperiode og salinitet påvirker prestasjonen til laksen etter utsett i sjø.