Eirik Mikkelsen (Nofima)

Eirik Mikkelsen er seniorforsker ved Nofima, og studerer særlig de økonomiske og sosiale sidene ved havbruk. I tillegg til økonomien i næringen inkluderer det forvaltning av næringen og av kyst- og havområder, og hvordan næringen gir både positive og negative effekter for lokalsamfunn og interessenter. Eirik har en doktorgrad i økonomi/samfunnsvitenskap, og har vært i forskning i over 20 år, inkludert 10 år som forskningssjef. Han er redaktør for nettportalen Bærekraft i havbruk med indikatorer for både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Eirik er medlem av ICES ekspertgrupper for økonomiske og sosiale dimensjoner ved akvakultur, og for marin arealplanlegging.