Marius Hægh (VAQ)

Marius Hægh er direktør for salg og prosess i VAQ AS. Han har tidligere hatt tilsvarende stillinger i Billund Aquaculture Norway og Krüger Kaldnes. Marius har en mastergrad i Miljøteknikk fra Aalborg Universitet & NTNU, med spesialisering innen behandling av vann og avløpsvann. Marius har lang erfaring fra utvikling, design og levering av RAS-anlegg i Norge og internasjonalt med >25 leverte anlegg. Marius har de siste årene vært sterkt involvert i utvikling og levering av robuste, fleksible og energieffektive RAS-løsninger for produksjon av postsmolt.