Seminar om resirkulering av vann i oppdrett i 2008

Sunndalsøra i 2008. I midten ser vi resirkuleringshallen under bygging. Foto: Bendik Fyhn Terjesen / Nofima.

Oppdrettere og andre interesserte inviteres til å få innblikk i siste trender innen resirkulering, fra forskning, myndigheter, og andre opprdrettere. Dette er også en gylden sjanse til å være med på å påvirke forskningssatsingene i det nye Senter for resirkulering i akvakultur, som starter opp på Sunndalsøra om snaut ett år.

Du vil høre inviterte foredragsholdere fra Norge, Færøyene, Nord-Amerika og Chile, som vil gi en status i resirkulering og se fremover.

På seminaret vil også Nofima og SINTEF stifte et fagforum for bruk av resirkulering av vann i oppdrett av fisk i Norge. Forumet tar sikte på å være et formidlingsorgan og  en åpen diskusjonsarena for medlemmene.

Nofima, som arrangerer seminaret, består av tidligere AKVAFORSK, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv. Nofima skal øke konkurransekraften for  akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien gjennom forskning i verdensklasse og leveranser av verdiskapende tjenester.

Velkommen!