Svein Martinsen (Morefish)

Svein Martinsen, utviklingssjef i Morefish AS:

 • Jobber med entreprenørskap, konseptutvikling landbasert og kurs / kompetanseutvikling i industrien.
 • Utdannet Cand.scient fra NTNU i 1999.
 • Han har jobbet i havbruksnæringen siden 2000, i ulike deler av industrien;
  • Kveiteoppdrett – Tustna Kveitefarm
  • Marint fiskefôr – Biomar
  • Forsker landbaserte oppdrettsanlegg – SINTEF Fiskeri og havbruk
  • Teknologiutvikling lukkede anlegg – Nekton
  • Teknisk og biologisk rådgivning – Morefish
 • Er gründer og majoritetseier i Morefish AS.
 • Har også vært med og etablert Tjeldbergodden Rensefisk (marin fisk produsent), Bluecirc (teknologiselskap) og Columbi Salmon (matfiskproduksjon av laks i RAS).