Inger Lise Breivik (Bremnes Seashore)

Inger Lise Breivik er utdannet Havbruksbiolog fra UiB, og har jobbet snart 9 år som biologisk ansvarlig på Trovåg settefiskanlegg i Rogaland.