Paulo Mira Fernandes (NIVA)

Paulo Mira Fernandes (NIVA)

Paulo Fernandes er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Seksjon for akvakultur (Bergen).

I 2015 oppnådde Paulo en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der han studerte interaksjoner mellom mikropartikler og oppdrettsmiljøet i resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Mens han fortsatt var tilknyttet DTU, jobbet Paulo i ett år med overvåking og utvikling av løsninger for behandling av avløpsvann i RAS-systemer med sjøvann, med fokus på fjerning av nitrogen, fosfor og organisk materiale. I 2016 flyttet Paulo til Norge for å jobbe med å gjennomføre eksperimentelle fôrutviklingsforsøk med RAS, med laks, reker, tilapia og seriola, og utvikle fôrløsninger for lakseoppdrett i RAS ved Skretting Aquaculture Research Center.

Siden 2020 har Paulo jobbet i NIVA, der han har deltatt i arbeid knyttet til overvåking av vannkvalitet, med fokus på organisk materiale og måten interaksjonen partikler påvirker fisk og systemytelsen. I NIVA har Paulo videreutviklet og anvendt laboratoriemålinger knyttet til størrelsefordeling for partikler, H2S og målinger av mikrobiell aktivitet. Han har vært ansvarlig for arbeidspakker i to hydrogensulfid-relaterte NFR-finansierte prosjekter: H2Salar (300285) og Aquasulfat (296545). Han har også vært ansvarlig for å skaffe finansiering (EØS-midler, NFR, RFF, FHF, etc.) og lede aktiviteter innenfor disse prosjektene.

I tillegg til forskningsarbeidet har Paulo også jobbet med produksjon av fisken dorade (havkaruss) i merder, og av europeisk havabbor (seabass) i et saltvanns-RAS-system.