Hanne Digre

Hanne Digre

Hanne Digre kommer til konferansen for å snakke om industrien sin rolle for å få til det grønne skiftet i akvakultur.

Hva har vi i vente for fremtidens grønne smoltproduksjon, og lønner det seg å selge bærekraft?

Vi gleder oss til å høre Hannes bidrag. Hun er bærekraftsdirektør i ScaleAQ, og tar rollen i det grønne skiftet på alvor. ScaleAQ sier om seg selv at «som en global teknologileverandør til havbruksnæringen gjør vi bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten. ScaleAQ har gjennom økt fokus på bærekraft og biologi tatt en tydelig rolle for å sikre utvikling av teknologi på biologien og miljøet sine premisser».

Hanne Digre har i tillegg en 10% stilling som forsker II på Institutt for marin teknologi ved NTNU. Hun har en mastergrad fra NMBU innen næringsmiddelfag og akvakultur og en PhD fra NTNU Institutt for bioteknologi. Hun har jobbet med fiskeri- og havbruksnæringen i 25 år og har arbeidserfaring fra både forskning og oppdrettsnæring.