Jelena Kolarevic (UiT)

Jelena Kolarevic er professor i RAS-biologi ved UiT – Norges arktiske universitet.  Hun er biolog med bakgrunn i populasjonsøkologi, fiskefysiologi, molekylærbiologi og reproduksjonsbiologi hos fisk. Siden 2008 har hun jobbet med forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til produksjon av laks i RAS-systemer.

I sitt arbeid har hun fokus på fiskevelferd og -kvalitet, fiskens miljø, interaksjoner og overvåking samt automatisering i RAS. Siden 2008 har hun jobbet i Nofima, der hun fortsatt har en 20 % stilling som seniorforsker knyttet til SFI CtrlAQUA og andre RAS-baserte prosjekter.