Aud Skrudland (Mattilsynet)

Fagdirektør Aud Skrudland, Mattilsynet region Midt.

Veterinær, spesialist i fiskesykdommer, videreutdanning i offentlig rett og markedsføring.

Arbeidet med akvakultur fra 1984 i fiskehelsetjenester, utvikling og markedsføring av medisinfôr og Mattilsynet.

Erfaring fra lokalpolitikk, programstyrer i Forskingsrådet og styrearbeid i bank.