Tom Ole Nilsen (UiB)

Tom Ole Nilsen er førsteamanuensis i akvakultur biologi ved Universitet i Bergen. Han har jobbet med fiskens fysiologi i mer enn 15 år. Et viktig forskingstema er hvordan miljøfaktorer som lys, temperatur og salinitet påvirker smoltifisering og smoltkvalitet hos laksefisk. I de senere år har Nilsen jobbet mye med utfordringer innen produksjon av stor smolt og post-smolt. Forskningen omfatter mekanistiske responser fra molekyl, cellulær og organismenivå, der det endelige målet å forstå hvordan og hvorfor ulike fysiologiske systemer akklimatiserer og tilpasser seg endringer i miljøet. Relevans og implementering av forskningsresultater i havbruksnæringen er et sentralt fokus i forskningen.