Stine Dahle (Sintef)

Stine Wiborg Dahle er seniorforsker ved havbruksavdelingen ved SINTEF Ocean. Stine har igjennom mange forskningsprosjekter opparbeidet kunnskap om mikrobiota i landbaserte oppdrettssystemer, hvor det de siste årene har vært søkelys på kommersielle RAS for smoltproduksjon. Hovedfokus i hennes arbeid er å karakterisere bakteriesamfunn over tid med mål om å forstå hvordan de kan kontrolleres for god fiskehelse og produksjon i RAS. Stine avslutter nå en doktorgrad med samme tema.