Smoltkonferansen 2020 blir webinar

21. oktober ønsker arrangørene velkommen til webinar. Fra venstre Ingrid Lein fra Nofima, Anne Gulla Hagen fra Sunndal Næringsselskap, Jelena Kolarevic og Åsa Espmark fra Nofima. Mette Sæter Ormset fra Sunndal Næringsselskap var ikke til stede da dette bildet ble tatt. Foto: Terje Aamodt/Nofima.

Konferansen Fremtidens smoltproduksjon, som i 2018 samlet over 300 deltagere med interesse for resirkulering av vann og lukkede anlegg, går i år som webinar.

− Vi så frem til å møte trofaste og nye deltakere på Sunndalsøra, men på grunn av COVID-19 situasjonen måtte vi revidere planene våre og prioritere sikkerheten for våre deltakere først, sier forsker Jelena Kolarevic.

Hun leder den vitenskapelige komiteen for konferansen, og lover et interessant program.

− Siden vår siste konferanse i 2018 har det skjedd mye nytt innen produksjon av Atlantisk laks i lukkede systemer. Vi ønsker derfor fremdeles å tilby en arena hvor industrien, myndighetene og forskningsmiljøene kan dele ny kunnskap, sier hun.

Den sjette konferansen “Fremtidens smoltproduksjon” blir avholdt som webinar 21. oktober 2020. Konferansen organiseres i samarbeid mellom Nofima og Sunndal Næringsselskap.

Hva er nytt?

For å tilpasse konferansen til en digital plattform, har arrangøren redusert antall sesjoner, og konferansen vil gå over en dag i stedet for to. Arrangøren jobber med muligheter for simultanoversettelse til engelsk for deltagere som ikke behersker norsk.

Det er fire tema som løftes fram på årets konferanse:

  • Produksjon i lukkede systemer i fremtiden
  • Industrien sine erfaringer med ulike protokoller for produksjon av smolt i resirkulering (RAS)
  • Genetikk og RAS
  • Forskning på laks i lukkede systemer

− Vi vil også snakke om desinfeksjon i RAS, mikrobiell komposisjon av RAS-vann, H2S, bruk av membranfiltrering som tiltak mot H2S-forgiftning, og noen av de pågående prosjektene med semi-lukkede systemer, sier Kolarevic.

Flere innlegg vil vise de siste resultatene fra CtrlAQUA – Senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, som ledes av Nofima på Sunndalsøra.