Audun Iversen (Nofima)

Audun Iversen er forsker ved Nofima, og har siden 1998 jobbet med økonomi og forvaltning av både havbruks- og fiskerinæringen. Audun er sivil/-samfunnsøkonom og har jobbet mye med kostnads- og produktivitetsutvikling i oppdrett, herunder vilkår for og effekter av innovasjon. Audun har jobbet mye med samfunnsmessige betydning, gjennom blant annet ringvirkningsanalyser.