Chris Good (Freshwater Institute)

Chris Good er forskningsdirektør ved Conservation Fund’s Freshwater Institute i Shepherdstown, Vest-Virginia i USA. Han har fokus på å utvikle og overvåke instituttets forskningsprogrammer innen akvakultur, produsere fagfellevurderte publikasjoner, presentere forskningsfunn på internasjonale vitenskapelige konferanser og samhandle med sentrale næringsaktører, myndigheter og ideelle organisasjoner.

Siden 2007 har Chris jobbet som fiskehelsebiolog med fokus på kvalitet, helse og velferd innen produksjon og forskning på fisk i RAS-systemer. Han er doktor i veterinærmedisin og har en ph.d. i akvatisk epidemiologi fra Ontario Veterinary College i Canada. Chris har også rollen Diplomate of the American College of Veterinary Preventative Medicine og er Certified Aquatic Veterinarian i World Aquatic Veterinary Medical Association.