Program med tider

Alle talere

John Davidson (Freshwater Institute)

John Davidson er forsker ved Conservation Fund’s Freshwater Institute, hvor han har vært ansatt i 25 år. John har en...

Lars Galtung (Cermaq)

Lars Galtung har bakgrunn fra lignende roller i meieribransjen. Avdelingen står for implementeringen av Cermaqs bærekraftstrategi med mål om å...

Jelena Kolarevic (UiT)

Jelena Kolarevic er professor i RAS-biologi ved UiT – Norges arktiske universitet.  Hun er biolog med bakgrunn i populasjonsøkologi, fiskefysiologi,...

Anja Striberny (Nofima)

Anja Striberny er forsker i avdeling Produksjonsbiologi i Nofima AS, Tromsø hvor hun hovedsakelig er involvert i forskningsprosjekter som setter...

René Alvestad (Nofima)

René Alvestad er forsker ved avdeling Produksjonsbiologi i akvakulturdivisjonen i Nofima. Han arbeider med problemstillinger knyttet til produksjonsteknologi, med fokus...

Trine Ytrestøyl (Nofima)

Trine Ytrestøyl er opprinnelig fra Trondheim hvor hun studerte biologi ved NTNU. Etter endt utdannelse i Trondheim flyttet hun til...

Audun Iversen (Nofima)

Audun Iversen er forsker ved Nofima, og har siden 1998 jobbet med økonomi og forvaltning av både havbruks- og fiskerinæringen....

Henrik Rye Jakobsen (Fiskeridirektoratet)

Posisjon: Seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet Utdannelse: M.Sc Havbruksbiologi Arbeidssted: Fiskeridirektoratet, Bergen, Norge Arbeidsoppgaver: Havbruksbiolog som har jobbet i Fiskeridirektoratet siden 2013. Jobber...

Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen)

Susanna er fagrådgiver i Dyrevernalliansen. Susanna arbeider for å bedre velferden innen fiskeoppdrett, med fokus på settefisk og rensefisk. Hun...

Aud Skrudland (Mattilsynet)

Fagdirektør Aud Skrudland, Mattilsynet region Midt. Veterinær, spesialist i fiskesykdommer, videreutdanning i offentlig rett og markedsføring. Arbeidet med akvakultur fra...

Åsa Maria Espmark (Nofima)

Dr Åsa Maria Espmark (seniorforsker ved Nofima, Sunndalsøra) har de siste 21 årene jobbet med velferd, velferdsindikatorer og stress hos...

Liv Håland (FishGLOBE)

Forskings og kvalitetsleder i FishGLOBE, Can. scient i generell akvakultur fra UiB. Jeg jobber med fiskebiologi knyttet til teknologiutviklingen hos...

Eirik Mikkelsen (Nofima)

Eirik Mikkelsen er seniorforsker ved Nofima, og studerer særlig de økonomiske og sosiale sidene ved havbruk. I tillegg til økonomien...

Maria Helsengreen (Ey Norge)

Maria er partner og leder for EYs rådgivningstjenester i Bergen. Hun leder kompetanseteamet ‘Global Consulting Aquaculture’ og er ansvarlig for...

Arne Berge (FishGLOBE)

Arne har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i havbruksnæringen. Han har fartstid fra røkting til forskning, fra salg til...

Marius Hægh (VAQ)

Marius Hægh er direktør for salg og prosess i VAQ AS. Han har tidligere hatt tilsvarende stillinger i Billund Aquaculture...

Astrid Buran Holan (ScaleAQ)

Astrid Buran Holan er Fagsjef for lukket oppdrettsteknologi i ScaleAQ. Hun jobber med de tekniske og biologiske sidene ved teknologier...

Christian Rønning (Pure Salmon Kaldnes)

Avdelingsleder, Prosessavdelingen, Pure Salmon Kaldnes AS (Norge) Christian Rønning har en Master of Science i Environmental Technology fra universitetet i...

Egil Bergersen (Aquafarm Equipment)

Egil Bergersen er daglig leder i Aquafarm Equipment, leverandør av Aquafarmen, et lukket akvakultursystem i sjø. Han er utdannet sivilingeniør...

Geir Olav Melingen (Benchmark)

Kommersiell direktør laks for Benchmark, innen genetikk og animal health, hvor han har det globale ansvaret for både rogn fra...

Tom Ole Nilsen (UiB)

Tom Ole Nilsen er førsteamanuensis i akvakultur biologi ved Universitet i Bergen. Han har jobbet med fiskens fysiologi i mer...

Inger Lise Breivik (Bremnes Seashore)

Inger Lise Breivik er utdannet Havbruksbiolog fra UiB, og har jobbet snart 9 år som biologisk ansvarlig på Trovåg settefiskanlegg...

M. Naveed Yousaf (Skretting)

M. Naveed Yousaf har en doktorgrad i akvakultur og jobber som forsker fiskehelse i Skretting AI. Forskningen hans er fokusert...

Svein Martinsen (Morefish)

Svein Martinsen, utviklingssjef i Morefish AS: Jobber med entreprenørskap, konseptutvikling landbasert og kurs / kompetanseutvikling i industrien. Utdannet Cand.scient fra...

Andre Meriac (Nofima)

Andre Meriac er forsker i avdeling Produksjonsbiologi i Nofima på Sunndalsøra, og jobber i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi i...

Sharada Navada (Pure Salmon Kaldnes)

Prosessingeniør og FoU-koordinator hos Pure Salmon Kaldnes AS (Norge) Sharada Navada er prosessingeniør med doktorgrad i biologisk vannbehandling i RAS-systemer....

Chris Good (Freshwater Institute)

Chris Good er forskningsdirektør ved Conservation Fund’s Freshwater Institute i Shepherdstown, Vest-Virginia i USA. Han har fokus på å utvikle...

Carlo Lazado (Nofima)

Carlo C. Lazado er seniorforsker innen fiskehelse i Nofima. Han tok en ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Universitetet i Nordland...

Stine Dahle (Sintef)

Stine Wiborg Dahle er seniorforsker ved havbruksavdelingen ved SINTEF Ocean. Stine har igjennom mange forskningsprosjekter opparbeidet kunnskap om mikrobiota i...

Paulo Mira Fernandes (NIVA)

Paulo Mira Fernandes (NIVA) Paulo Fernandes er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Seksjon for akvakultur (Bergen). I 2015...

Alle talere

Gullsponsor

Skretting arbeider langsiktig for å støtte det raskt voksende markedet innen landbasert og lukket oppdrett. Vårt forskning- og utviklingsteam jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger og produkter som skal støtte det voksende behovet i markedet. Vår tekniske veileder for RAS tar sikte på å hjelpe nye og eksisterende kunder med å navigere rundt potensielle utfordringer knyttet til RAS, samt gi tilgang til offentlig informasjon fra en rekke kilder på en enkel måte.

Sølvsponsorer

Bronsesponsorer

Ekstramateriale fra Nofima og CtrlAQUA SFI