Hovedtalere

Kristina Sigurdsdottir Hansen

Etter drøyt ett år med Gahr Støre-regjering forventes en tydeligere linje for hvor regjeringen vil med sin politikk…

Hanne Digre

Hanne Digre kommer til konferansen for å snakke om industrien sin rolle for å få til det grønne…

Bente Torstensen

Hva er forskningen sin rolle for å få til det grønne skiftet i havbruk? Gled deg til å…