Fremtidens smoltproduksjon


Velkommen til årets konferanse 26-27. oktober 2022. Hold av dato, så sees vi på Sunndalsøra!

Vi jobber med å få opp nye nettsider, så ha is i magen til slutten av mai, da vil du finne mer oppdatert info her.

Meld deg på

Konferansen vil bli tilgjengelig for engelskspråklige.


Norsk lakseoppdrett

Eksportverdien av norsk lakseoppdrett var i 2019 på 72.5 milliarder kroner. En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst


Lukkede anlegg

Smoltifiseringsprotokoller i RAS, genetikk for RAS, desinfeksjon i RAS, mikrobiell komposisjon av RAS-vann, H2S, bruk av membranfiltrering som tiltak mot H2S-forgiftning, og de pågående prosjektene med semi-lukkede systemer er sentrale tema under den sjette konferansen om bruk av resirkulering av vann i akvakultur den 21. oktober 2020.


Program 2020

Overordnet program

09:00 Åpning

09:20 Sesjon 1: Fremtidig produksjon i lukkede oppdrettssystemer

10:35 Pause med input fra sponsorer

10:55 Sesjon 2: Smoltifiseringsprotokoller i RAS: Er vi på rett vei? 

11:35 Lunsj

12:15 Sesjon 3: Genetikk for RAS 

13:00 Pause med input fra sponsorer

13:20 Forskning på atlantisk laks i lukkede systemer

15:00 Oppsummering og avslutning


For fullstendig program, se her.

Logoer fra sponsorer legges ut fortløpende, etter hvert som avtaler signeres.

Gullsponsor 2020

Sølvsponsorer 2020

Bronsesponsorer 2020


Konferansen støttes av: