Fremtidens smoltproduksjon

Årets konferanse blir en virtuell konferanse, 21. oktober. Mer informasjon kommer.

Meld deg på

Konferansen vil bli tilgjengelig for engelskspråklige.


Norsk lakseoppdrett

Eksportverdien av norsk lakseoppdrett var i 2019 på 72.5 milliarder kroner. En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst


Lukkede anlegg

Smoltifiseringsprotokoller i RAS, genetikk for RAS, desinfeksjon i RAS, mikrobiell komposisjon av RAS-vann, H2S, bruk av membranfiltrering som tiltak mot H2S-forgiftning, og de pågående prosjektene med semi-lukkede systemer er sentrale tema under den sjette konferansen om bruk av resirkulering av vann i akvakultur den 21. oktober 2020.


Tema for konferansen i 2020

  • Fremtidig produksjon i lukkede systemer
  • Smoltifiseringsprotokoller i RAS: Er vi på rette vei?
  • Genetikk for RAS
  • Forskning på atlantisk laks i lukkede systemer

Logoer fra sponsorer legges ut fortløpende, etter hvert som avtaler signeres.

Gullsponsor 2020

Bronsesponsorer 2020