Fremtidens smoltproduksjon

Sjette konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 21.- 22. oktober 2020.


Norsk lakseoppdrett

Eksportverdien av norsk lakseoppdrett var i 2017 på 64.7 milliarder kroner. En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst


Lukkede anlegg

Teknologi, helse og velferd, og drift av landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø er
sentrale tema under den femte konferansen om bruk av resirkulering av vann i akvakultur på
Sunndalsøra 23-24. oktober 2018


Tema for konferansen i 2018

  • Fremtidig produksjon i lukkede systemer
  • Erfaring fra produksjon av postsmolt
  • Nye tekniske innovasjoner for produksjon av smolt og postsmolt i RAS (leverandøroppgave)
  • Helse og velferd hos postsmolt
  • Drift av RAS og vannkvalitet

Gullsponsor 2018

Sølvsponsor 2018

Bronsesponsor 2018


Konferansen støttes av: