Presentasjoner

Her finner du presentasjoner som ble holdt på Fremtidens smoltproduksjon 2022, etter avtale med foredragsholder. Noen er lettere redigert i etterkant. Presentasjonene ligger på denne siden frem til 15. mai 2023.

Dag 1

Sesjon 1

Hva er FoU sin rolle for å få til det grønne skiftet i akvakultur? Bente Torstensen (Nofima)Omvisning på Nofimas forskningsstasjon. Foto: Frode Nerland/Nofima.

Det grønne skiftet i akvakultur – hva gjør Fiskeridirektoratet? Henrik Rye Jakobsen (Fiskeridirektoratet)

Hva forventer Dyrevernalliansen av en bærekraftig næring? Susanna Lybæk (Dyrevernalliansen)

Brakklegging av biofilter – reguleringer Aud Skrudland (Mattilsynet)

Nytt fra CtrlAQUA SFI Åsa Espmark (Nofima)

Hva er optimal vannkvalitet i RAS? Jelena Kolarevic (UiT)

 

Sesjon 2

Hva er FishGLOBE sin tilnærming til det grønne skiftet, og hvordan kan vi bidra? Liv Håland (FishGLOBE)Foto: Frode Nerland/Nofima.

Hvordan vil det grønne skiftet påvirke oppdrett? Lars Galtung (Cermaq)

Økonomisk bærekraftig produksjon i lukkede systemer Audun Iversen/Eirik Mikkelsen (Nofima)

Hvordan skal framtidig bærekraftig og miljøvennlig akvakulturproduksjon bli lønnsom? Maria Helsengreen (EY Norge)

Oppdatering fra Grønn Plattform «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» Arne Berge (FishGLOBE)

Dag 2

Sesjon 3

Hva er VAQ sitt bidrag? Marius Hægh (VAQ)

Hva er ScaleAQ sitt bidrag? Astrid Buran Holan (ScaleAQ)

Hva er Pure Salmon Kaldnes sitt bidrag? Christian Rønning (Pure Salmon Kaldnes)

Hva er Benchmark Genetics sitt bidrag? Geir Olav Melingen (Benchmark Genetics)

Hva er Aquafarm Equipment sitt bidrag? Egil Bergersen (Aquafarm Equipment)

 

Sesjon 4

Optimale smoltprotokoller i RAS – livsløpsanalyser Trine Ytrestøyl (Nofima)Foto: Frode Nerland/Nofima.

Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt René Alvestad/Anja Striberny (Nofima)

Hvordan kan vi unngå tidlig kjønnsmodning i RAS? John Davidson (Freshwater Institute)

Miljøet i RAS og regulering av ioner i postsmolt Tom Ole Nilsen (UiB)

Nefrokalsinose – forekomst, mulige årsaker og tiltak Inger Lise Breivik (Bremnes Seashore)

Hva gjør Skretting med overgangsfôr for å sikre robust fisk? M. Naveed Yousaf (Skretting)

 

Sesjon 5

Drifting av RAS – beste praksis. Svein Martinsen (Morefish)Foto: Frode Nerland/Nofima.

Dannelse av H2S – bench-scale forsøk Andre Meriac (Nofima)

Drift av biofilter i RAS med laks Sharada Navada (Pure Salmon Kaldnes)

Optimale desinfiseringsprotokoller – sammenligning mellom USA og Norge Chris Good (Freshwater Institute)

Dynamikken til mikrobiota i RAS Stine Dahle (SINTEF)

Overvåkning av H2S i norske RAS-anlegg Paulo Mira Fernandes (NIVA)

 

Foto: Frode Nerland/Nofima.