2024: Forskning og næring møtes på «Fremtidens smoltproduksjon»

Konferansen er en yngleplass for kunnskapsutveksling mellom oppdrettere og forskere. De to dagene i oktober er spekket med fakta fra forskerne og erfaringer fra næringsaktører. − Bare siden forrige konferanse har vi fått betydelig mer forskningsbasert kunnskap om smoltproduksjon, og erfaringer med løsninger i næringen bygger seg opp. Politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet er…

2022: Grønt skifte på årets konferanse

Påmeldingen er godt i gang til høstens konferanse «Fremtidens smoltproduksjon» på Sunndalsøra. Dette er den syvende konferansen i rekken, og arrangørene gleder seg til igjen å ønske velkommen til fysisk konferanse på Sunndalsøra. Årets konferanse har en rød tråd med temaet «Det grønne skiftet – betydning for akvakulturnæringen, og næringens ansvar». Spesielt for i år…

Smoltkonferansen 2020 blir webinar

Konferansen Fremtidens smoltproduksjon, som i 2018 samlet over 300 deltagere med interesse for resirkulering av vann og lukkede anlegg, går i år som webinar. − Vi så frem til å møte trofaste og nye deltakere på Sunndalsøra, men på grunn av COVID-19 situasjonen måtte vi revidere planene våre og prioritere sikkerheten for våre deltakere først,…

2018: Sunndalsøra var sentrum for fremtidens akvakultur

‒ Size doesn’t matter, this is the place, innledet statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet, da han tirsdag åpnet den femte “Fremtidens smoltproduksjon” på Kulturhuset på Sunndalsøra. ‒ Sunndalsøra et viktig sted. Herfra går det ut forskning og innovative løsninger for fremtidens akvakultur. Ikke bare nasjonalt, men også globalt, fortsatte han. Kanskje derfor 330…

2014: Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Sunndalsøra

Eksportverdien av norsk lakseoppdrett var i 2013 på 40 milliarder kroner. En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst. Lukkede anlegg på land og i sjø er sentrale tema under den tredje konferansen om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 22- 23. oktober. Under konferansen vil det bli innlegg fra industrien, oppdrettere, myndigheter…

2012: Slik kan smoltproduksjonen se ut i fremtiden

Oppdrettsnæring, forskning og leverandørindustri jobber fra alle kanter for å få til å produsere stor laksesmolt i anlegg på land eller i delvis lukkede anlegg i sjø. Selv om det største inntjeningspotensialet for en lakseoppdretter ligger i merda, er det samtidig i merda det er høyest risiko for sykdom og rømming. Flere oppdrettere vil derfor…

Seminar om resirkulering av vann i oppdrett i 2008

Oppdrettere og andre interesserte inviteres til å få innblikk i siste trender innen resirkulering, fra forskning, myndigheter, og andre opprdrettere. Dette er også en gylden sjanse til å være med på å påvirke forskningssatsingene i det nye Senter for resirkulering i akvakultur, som starter opp på Sunndalsøra om snaut ett år. Du vil høre inviterte…