Kristina Sigurdsdottir Hansen

Etter drøyt ett år med Gahr Støre-regjering forventes en tydeligere linje for hvor regjeringen vil med sin politikk innen havbruk. I åpningsinnlegget fra statssekretær Kristina S. Hansen får vi svar. I tillegg til hennes innlegg blir det en samtale med henne der det også åpnes for spørsmål fra salen. Kristina S. Hansen kjenner kysten meget…

Hanne Digre

Hanne Digre kommer til konferansen for å snakke om industrien sin rolle for å få til det grønne skiftet i akvakultur. Hva har vi i vente for fremtidens grønne smoltproduksjon, og lønner det seg å selge bærekraft? Vi gleder oss til å høre Hannes bidrag. Hun er bærekraftsdirektør i ScaleAQ, og tar rollen i det…

Bente Torstensen

Hva er forskningen sin rolle for å få til det grønne skiftet i havbruk? Gled deg til å høre Bente Torstensens synspunkter om dette på årets konferanse! Som Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima har hun ansvar for forskning og innovasjon innenfor oppdrett og produksjon av sjømat. Med «Bærekraftig mat til alle!» som visjon i Nofima,…