Konferanseprogram 2014


PROGRAM 

22. OKTOBER 2014 

Kl. 09:45  Avgang busser fra Molde Lufthavn Årø til Sunndal Kulturhus 

Kl. 09:00  Registrering / kaffe på Sunndal Kulturhus 

Kl. 11:00 – 12:00       Lunsj på kulturhuset 


Åpning av konferansen 

(Hovshall, Sunndal Kulturhus) 

Sesjonsleder Bendik Fyhn Terjesen (seniorforsker, Nofima) 

12:00 – 12:05 Øyvind Fylling-Jensen (Administrerende direktør, Nofima) 

Åpning av konferansen 

12:05 – 12:10  Ståle Refstie (Ordfører i Sunndal, Ap)  

«Velkommen til Sunndal» 


Sesjon 1:  

Produksjon av smolt og postsmolt i RAS; fremtidens anlegg og produksjonsmetoder 

Sesjonsleder: Jelena Kolarevic (Forsker, Nofima) 

Faglige hovedinnledere:  

12:10 – 12:30 Ragnar Joensen (Group Manager Technology, Marine Harvest)  

«Hvordan vil Marine Harvest produsere smolt og postsmolt i fremtiden?»  

12:30 – 12:50 Steven T. Summerfelt (Direktør ved The Conservation Fund Freshwater Institute, WV, USA)  

«New emerging trends in RAS» 


Regulære innlegg:  

12:50 – 13:05 Frode Mathisen (Director Biological Performance and Planning, Grieg Seafood)  

«Produksjon av smolt og postsmolt i RAS» 

13:10 – 13:25  Bram Rohaan (Assisterende driftsleder, Langsand Laks)  

«The challenges of producing land-based salmon to harvest size at Langsand Laks» 

13:25 – 13:40  Bendik Fyhn Terjesen (Seniorforsker, Nofima)  

«Optimale miljøforhold for postsmolt i RAS» 

13:40 – 13:55  Chris Good (Direktør, fiskehelse, The Conservation Fund Freshwater Institute, VW, USA)  

«Fish health in closed-containment aquaculture systems» 

14:00 – 14:30  Kaffepause  
  

SPEED-PRESENTASJONER 

Sesjonsleder Astrid Buran Holan (Forsker, Nofima) 

Samtlige i denne sesjonen presenterer under tittelen: «De 3 største utfordringene og løsningene for en videre kostnadseffektivisering av smoltproduksjon i RAS» 

14:30 – 14:40  AKVA group v/ Ole Gabriel Kverneland 

14:40 – 14:50  Krüger Kaldnes v/ Marius Hægh 

14:50 – 15:00  Billund Akvakulturservice v/ Bjarne Hald Olsen 

15:00 – 15:10  InterAqua Advance v/ Ivar Warrer-Hansen 

15:10 – 15:20  AquaOptima v/ Børge Søraas 
 

15:25 – 16:15 Pause med musikkinnslag fra Fjord og Fjell, mingling, stands, og litt små-mat  


Sesjon 2:  

Produksjon av postsmolt i semi-lukkede anlegg i sjø 

Sesjonsleder Bendik Fyhn Terjesen (Seniorforsker, Nofima) 

16:15 – 16.30  Sigfrid Tangen (Miljøkoordinator, Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk)  

«Status semi-lukket anlegg for postsmolt hos Lerøy» 

16:30 – 16:45  Trude Jansen Hagland (Seniorrådgiver, Tilsynsavdelingen, Mattilsynet)  

«Helse- og velferdshensyn ved utvikling av lukkede anlegg for produksjon av postsmolt. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?» 

16:45 – 17:00  Arve Nilsen (Seniorforsker og veterinær, Veterinærinstituttet)  

«Vannkvalitet og fiskevelferd i lukket merd – erfaringer fra produksjon av postsmolt og slaktefisk» 

17:05 – 17:20  Sigurd Handeland (Seniorforsker, UNI Research)  

«Produksjon av stor smolt i sjø; nye resultater og praktiske erfaringer» 

17:20 – 17:35  Øyvind Brevik (Fiskehelsebiolog, Cermaq)  

«AquaDome» 


KVELDSPROGRAM: 

17:45               Avgang busser fra Auragata til Trædal og til omvisning Nofima senter for resirkulering i akvakultur (for registrerte) 

19:10               Avgang busser etter omvisning Nofima til Sunndal Kulturhus, Auragata 

19:20               Avgang busser fra Trædal til Velferdshuset (Hydro) 

19:30               Velkomstdrink på Velferdshuset ved Hydro 

20:00               Konferansemiddag 

23:20               Avgang busser fra Velferdshuset til hotellene (Oppdal, Trædal, Eidsvåg, Angvik) 

 
  

PROGRAM 

23. OKTOBER 2014 

07:20 Avgang busser fra Skifer Hotell Oppdal 

07:30 Avgang busser fra Eidsvåg og Angvik 

08:00 Avgang busser fra Trædal  

08:00 Kaffe på kulturhuset 


SPEED-PRESENTASJONER 

Sesjonsleder Astrid Buran Holan (Forsker, Nofima) 

«De 3 største utfordringene og løsningene for en videre kostnadseffektivisering av smoltproduksjon i RAS» 

08:30 – 08:40  Aquatec Solutions v/ Jesper Lund  

08:40 – 08:50  Pentair Aquatic Eco-Systems v/ Stig Brandvik 

De tre neste presenterer under tittelen: «Deres løsninger for lukkede anlegg i sjø» 

08:50 – 09:00  Aquafarm Equipment v/ Atle Presthaug   

09:00 – 09:10  HDN-bag v/ Svein Martinsen 

09:10 – 09:20  Merdslippen v/ Vidar Vangen 

09:20 – 09:30  Salsnes Filter v/ Øyvind Prestvik 

                      

«Slamhåndtering fra settefiskanlegg» 

Sesjon 3:  

Partikkelfjerning og håndtering av slam fra RAS og semi-lukkede anlegg 

Sesjonsleder: Torbjørn Åsgård (seniorrådgiver, Nofima)  

09:30 – 09:45  Astrid Buran Holan  

(Forsker, Nofima) 

«Membranfiltrering i akvakultur» 

09:45 – 10:00  Svein Martinsen (Daglig leder, Morefish)  

«Verdikjede fra restprodukter i avløpsvann, kunnskap fra slamprosjekter ved Smøla Klekkeri og settefiskanlegg» 

10:00 – 10:15  Gustav Folkestad (Daglig leder, Sævareid Fiskeanlegg)  

«Oppsamling av slam ved settefiskanlegg, erfaringer fra Sævareid Fiskeanlegg»  

10:20 – 11:00  Kaffepause 

11:00 – 11:15  Trond Rosten (Seniorrådgiver, SINTEF Fiskeri og havbruk)  

«Slam, en ressurs eller et problem?»  


Sesjon 4:  

Vannkvalitet: analyser og instrumentering 

Sesjonsleder Grete Bæverfjord (Seniorforsker, Nofima) 

11:15 – 11:30 Bjørn Steinar Sæter (Seniorforsker, Nofima)  

«Fôr til fisk og fôr til RAS: betydning av fôrets sammensetting for vannbehandling»  

11:30 – 11:45  Asbjørn Drengstig (Daglig leder, AqVisor)  

«Vannkvalitet utenfor den norske boksen – hvilke muligheter kan radikale innovasjoner skape for den norske oppdrettsnæringen?» 

11:50 – 12:05  Jelena Kolarevic (Forsker, Nofima)  

«Automatisering av vannkvalitetsanalyser i RAS» 

12:05 – 12:20  Kevin Torben Stiller (Researcher, University of Kiel)  

«Available technologies for CO2 measurements in RAS» 

12:20 – 13:30 Lunsj på kulturhuset 


Sesjon 5:  

Praktisk drift i RAS  

Sesjonsleder Bendik Fyhn Terjesen (seniorforsker, Nofima) 

13:30 – 13:45  Bertrand Barrut (Project R&D manager, Coldep)  

« The vacuum airlift – Application to water recycling in aquaculture systems» 

13:45 – 14:00  Klemet Steen (Regionsjef settefisk, Lerøy Midt)  

«Hva er erfaringene fra første års produksjon i RAS på Belsvik?» 

14:00 – 14:15  John-Ivar Sætre (Freshwater Regional Manager, Marine Harvest)  

«Hva kunne vært bedre i RAS, fra oppdretterens synsvinkel?» 

14:20 – 14:35  Kari Attramadal (Forsker, NTNU)  

«Hvordan kan oppdretter skape og opprettholde mikrobiell stabilitet i RAS?» 

14:35               Avslutning av konferansen ved Bendik Fyhn Terjesen

15:00               Avgang busser fra Auragata til Årø Lufthavn Molde og felttur Smøla 


Organisasjonskomite for «Fremtidens smoltproduksjon – fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur»:

Mette Sæter Ormset (Prosjektleder, Sunndal Næringsselskap)
Per Helge Malvik (Sunndal Næringsselskap)
Ninni Innvik (Sunndal Næringsselskap)
Bendik Fyhn Terjesen (Nofima)
Astrid Buran Holan (Nofima)
Jelena Kolarevic (Nofima)
Arne Kittelsen (Stand-ansvarlig) 

Praktiske spørsmål om konferansen kan rettes til:
Mette Sæter Ormset (Sunndal Næringsselskap)
Tel.: 932 56 771, eller e-post: mette@suns.no 

Faglige spørsmål kan rettes til:
Astrid Buran Holan (Nofima)
Tel: 916 83 316, eller e-post: astrid.buran.holan@nofima.no

Fremtidens smoltproduksjon

Årets konferanse blir en virtuell konferanse, 21. oktober.Velkommen!

Meld deg på