Felttur til Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS i 2014

Felttur til Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS, 23– 24. oktober 2014

Program

Les om smøla på opplevsmola.no

23. oktober

Kl.15:00 Avresise fra Sunndalsøra
Kl.18:30 Ankomst overnattingsstedet: Smøla Havfiskesenter www.hav-fiske.com
Kl.19:30 Havets festbord, 20-retters buffet ved Smøla Havfiskesenter

24. oktober

Kl.07:00 – 08:30 Frokost ved Smøla Havfiskesenter
Kl.08:45 Avreise til Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS (ta med all bagasje) www.smolaks.no
Kl.09:00 Omvisning Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS har: RAS anlegg på land og semilukket anlegg for postsmolt i sjø, og de planlagger aquaponics og uttesting av biogassreaktor
Kl:11:00 Lett lunsj ved Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS  
Kl.11:40 Buss fra Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS    
Kl.12:40 Kystekspressen fra Edøy til Trondheim havn (rute Trondheim – Kristiansund) www.fosennamsos.no
Kl.15:30 Ankomst Trondheim Havn

Videre transport på egen hånd. For å komme til Trondheim sentralstasjon fra havna, gå gangbrua over jernbanen

Fremtidens smoltproduksjon

Årets konferanse blir en virtuell konferanse, 21. oktober.Velkommen!

Meld deg på