Nyhetsbrev juni 2016

Fremtidens smoltproduksjon – Fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Sunndalsøra 25-26. oktober 2016

Link til nyhetsbrevet

Link to Newsletter

Konferansen, som arrangeres av Nofima og Sunndal næringsselskap 25-26. oktober i Sunndalsøra, setter fokus på nye innovasjonene i smolt og postsmoltproduksjon. «Fremtidens smoltproduksjon» er den eneste konferansen i Norge med resirkulering av vann i akvakultur (RAS) som hovedfokus. Under årets konferanse vil det bli innlegg fra oppdrettere, leverandører, myndigheter og forskere innenfor temaene framtidens settefiskproduksjon, nye innovasjoner, dimensjonering og design av store anlegg (leverandøroppgave), slamhåndtering, samt biosikkerhet og kontroll i RAS.

I 2014 hadde vi over 220 deltagere, hovedsakelig fra Norge. Det vil i år bli anledning til å melde seg på en arrangert felttur til Lerøy sitt resirkuleringsanlegg på Belsvik i etterkant av konferansen, 27. oktober. I tillegg til omvisning på Lerøys landbaserte anlegg vil det også bli omvisning på et nærliggende sjøanlegg og en topp moderne fôringsflåte.

Nofima har i flere år hatt et sterkt forskningsfokus på bruk av resirkulering av vann i akvakultur, med hensyn på fiskehelse og velferd, robusthet hos smolt og RAS-teknologi. Vi ble i 2015 tildelt et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) støttet av Norges Forskningsråd og de 21 partnerne. Dette senteret heter CtrlAQUA SFI, senter for oppdrett i lukkede anlegg. Forskningsresultater fra CtrlAQUA vil bli presentert under konferansen.

Nofima og Sunndal Næringsselskap kan presentere to av de faglige hovedinnledere:


Frode Mathisen
Frode Mathisen vil gi innlegget «Produksjon av smolt og postsmolt i RAS». Frode er Director Biological Performance and Planning i Grieg Seafood. Selskapet utarbeidet allerede i 2007 en postsmolt-strategi basert på RAS teknologi. Han er også styreleder for CtrlAQUA SFI, Senter for oppdrett i lukkede enheter. 

Steven Summerfelt
vil gi innlegget «New emerging trends in RAS». Dr. Summerfelt er professional engineer og direktør ved The will give the talk «New emerging challenges and solutions in RAS for salmonids». Dr. Summerfelt is a professional engineer and Director of Aquaculture Research at The Conservation Fund Freshwater Institute, West Virginia, United States. He directs the US Department of Agriculture project “Developing and Refining Technologies for Sustainable Fish Growth in Closed Containment Systems”. 

Øvrig innhold på konferansen:

Sesjon 1: Hvordan ser fremtiden ut for settefisk i RAS?
Sesjon 2:
Nye innovasjoner i smolt og postsmoltproduksjon
Sesjon 3:
Dimensjonering og design av innovative RAS
Sesjon 4:
Slam, håndtering, utnyttelse fra RAS
Sesjon 5:
Biosikkerhet og kontroll i RAS


VELKOMMEN TIL SUNNDALSØRA 25. OG 26. OKTOBER!


Konferanseavgift: NOK 3.400,- før 1. september, NOK 3.900,- etter 1. september. Påmelding her
Felttur til Lerøy Belsvik. 27. oktober. Se program
Utstilling
i stands koster kr 5000,- pr. 2x2 m. I tillegg kommer konferanseavgiften

Ved spørsmål om konferansen kontakt: Mette Sæter Ormset, Sunndal Næringsselskap. Tel.: 932 56 771, eller e-post:  mette@suns.no

For arrangørene:

Astrid Buran Holan, Jelena Kolarevic, Bendik Fyhn Terjesen

Divisjon akvakultur i Nofima

Meld deg på her

Fremtidens smoltproduksjon

Årets konferanse blir en virtuell konferanse, 21. oktober.Velkommen!

Meld deg på