Nyhetsbrev august 2014

Fremtidens smoltproduksjon – Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur Sunndalsøra 22. – 23. oktober 2014.

Link til nyhetsbrevet.

FORELØPIG PROGRAM:

Kl. 09:00-    Registrering / kaffe på Sunndalsøra Kulturhus
Kl. 11:00     Lunsj
Kl. 12:00     Åpning av konferansen. Ståle Refstie, ordfører i Sunndal

Faglige hovedinnledere:
Ragnar Joensen, Group Manager Technology i Marine Harvest «Hvordan vil Marine Harvest produsere smolt og postsmolt i fremtiden?»

Steven Summerfelt, Direktør ved The Conservation Fund Freshwater Institute WV, USA «New emerging trends in RAS»

DAG 1
PRODUKSJON AV SMOLT OG POSTSMOLT I LUKKEDE ANLEGG

Sesjon 1:

Produksjon av smolt og postsmolt i RAS; fremtidens anlegg og produksjonsmetoder

Frode Mathisen, (Grieg Seafood) «Produksjon av smolt og postsmolt i RAS»
Bram Rohaan, (Langsand Laks) «Land-based production of salmon to harvest size at Langsand Laks»
Bendik Fyhn Terjesen, (Nofima) «Optimale miljøforhold for postsmolt i RAS»

Sesjon 2:

Produksjon av postsmolt i semi-lukkede anlegg i sjø

Harald Sveier, (Lerøy) «Status semi-lukket anlegg for postsmolt hos Lerøy»
Trude Jansen Hagland, (Tilsynsavdelingen Mattilsynet) «Helse- og velferdshensyn ved utvikling av lukkede anlegg for produksjon av postsmolt. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?»
Arve Nilsen, (VI) «Vannkvalitet og fiskevelferd i lukket merd – erfaringer fra produksjon av postsmolt og slaktefisk»
Sigurd Handeland, (UNI Research) «Produksjon av stor smolt i sjø; nye resultater og praktiske erfaringer»
Karl Fredrik Ottem, (Cermaq Norway) «AquaDome»

SPEED-PRESENTASJONER DAG 1

AKVA Group, Krüger Kaldnes, Billund Akvakulturservice, InterAqua Advance, AquaOptima, Pentair

DAG 2
SLAM, VANNKVALITET OG PRAKTISK DRIFT

Sesjon 3:

Partikkelfjerning og håndtering av slam fra RAS og semi-lukkede anlegg

Astrid Buran Holan, (Nofima) «Membranfiltrering i akvakultur»
Trond Rosten, (SINTEF Fiskeri og havbruk) «Slam, en ressurs eller problem?»
Svein Martinsen, (Nekton) «Slamprosjekter hos SKS og Nekton»
NN, (avventer bekreftelse) «Oppsamling og utnyttelse av slam ved settefiskanlegg»

Sesjon 4:

Vannkvalitet: analyser og instrumentering

Bjørn Steinar Sæter, (Nofima) «Hvordan virker fôrets egenskaper inn på vannkvalitet i RAS?»
Asbjørn Drengstig, (AqVisor) «Vannkvalitet utenfor den norske boksen – hvilke muligheter kan radikale innovasjoner skape for den norske oppdrettsnæringen?»
Jelena Kolarevic, (Nofima) «Automatisering av vannkvalitetsanalyser i RAS»
Kevin Torben Stiller, (University of Kiel) «Available technologies for CO2 measurements in RAS»

Sesjon 5:

Praktisk drift i RAS

Klemet Steen, (Lerøy Midt) «Hva er erfaringene fra første års produksjon i RAS på Belsvik?»
John Ivar Sætre, (Marine Harvest) «Hva kunne vært bedre i RAS, fra oppdretterens synsvinkel?»
Kari Attramadal, (NTNU) «Hvordan kan oppdretter skape og opprettholde mikrobiell stabilitet i RAS?»

SPEED-PRESENTASJONER DAG 2

Salsnes Filter, Aquafarm Equipments, Preline Fishfarming System, Aqualine

DAG 2 OG 3
FELTTUR TIL SMØLA KLEKKERI OG SETTEFISKANLEGG

I etterkant av konferansen (23- 24. oktober) arrangeres det en felttur til Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg for påmeldte. Der har de RAS anlegg på land og semilukket anlegg for postsmolt i sjø, samt at de planlegger utbygging av aquaponics og uttesting av ny biogassreaktor. 


VELKOMMEN TIL SUNNDALSØRA 22. OG 23. OKTOBER!

Konferanseavgift: NOK 3.000,- før 1. september, NOK 3.700,- etter 1. september. Påmelding her
Felttur: NOK 1.500,-. Innbefatter overnatting, alle måltider og transport på Smøla. I tillegg kommer transportutgifter til og fra Smøla, dette organiseres av arrangørene.
Stands: NOK 500,- pr m2. I tillegg kommer konferanseavgiften.

Ved spørsmål om konferansen kontakt: Astrid Buran Holan tel: 916 83 316 eller e-post: astrid.buran.holan@nofima.no

For arrangørene:

Astrid Buran Holan, Jelena Kolarevic, Bendik Fyhn Terjesen

Divisjon akvakultur i Nofima

Meld deg på her

Fremtidens smoltproduksjon

Årets konferanse blir en virtuell konferanse, 21. oktober.Velkommen!

Meld deg på