Spørsmål & Svar med CtrlAQUA 2018

Nofima er vertsinstitusjon for SFI `et CtrlAQUA (senter for lukkede anlegg i akvakultur), og mange forskningsresultater derfra blir presentert på smoltkonferansen. Rett etter at konferansen er avsluttet, inviterer vi til «Spørsmål & Svar med CtrlAQUA», der påmeldte deltakere vil få mulighet til å stille spørsmål om forskning på lukkede anlegg direkte til CtrlAQUA-forskere. Vi kan friste med nye resultater om ny teknologi for lukkede og semilukkede systemer, modellering av kar-hydraulikk, vannkvalitet, fiskevelferd, fiskehelse med mer. Arrangementet er lagt opp slik at deltakerne først får mulighet til å stille spørsmål i plenum til forskere i CtrlAQUA. Senere blir det mulighet til å møte forskerne enkeltvis i mindre grupper oppdelt etter fagaktivitet.

CtrlAQUA er et åtteårig senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) (2015-2023) med støtte fra Norges forskningsråd. Senteret har som mål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Vi har hovedfokus på post-smolt som er en strategisk viktig fase i laksens liv. Vi ønsker også å bidra med kunnskap for å gjøre lukkede anlegg til hyllevare i framtiden.

CtrlAQUA er delt inn i ulike avdelinger etter faglig innhold:

  •          Avdeling for produksjon og velferd – ledes av Uni Research
  •          Avdeling for forebyggende helse – ledes av Nofima
  •          Avdeling for teknologi og miljø – ledes av Nofima

Tid

Program

Tilleggsinformasjon

15:00

Avreise fra Kulturhuset

15:10

Ankomst hos Nofima

15:15

Lett måltid med CtrlAQUA

15:45

Spørsmål & Svar med CtrlAQUA i plenum

Møteleder: Åsa Maria Espmark

16:45

Kaffepause

17:00

Spørsmål & Svar med CtrlAQUAs avdelinger

Tre parallelle sesjoner

17:45

Avslutning og avreise

I tillegg har vi en egen avdeling for utdanning og rekruttering, ledet av Universitetet i Bergen, og en avdeling for alliansebygging, ledet av Uni Research, som skal flette de ulike aktivitetene sammen.

Ledere og deltakere for de ulike avdelingene vil være på Sunndalsøra for å svare på dine spørsmål, 24. oktober rett etter konferansen. Se program nedenfor.

Du kan lese mer om CtrlAQUA på www.ctrlaqua.no.

Påmelding: Påmelding skjer via samme sted som ved påmelding til konferansen, og kan gjøres helt til eventen er fullbooket.

Vel møttJ

Vennlig hilsen Åsa Maria Espmark, senterleder for CtrlAQUA og seniorforsker i Nofima

Du kan møte flere av oss i CtrlAQUA og få svar på ting du lurer på om forskning på lukkede anlegg, rett etter konferansen «Fremtidens smoltproduksjon» 24. oktober. Her er vi samlet til årsmøte i Svolvær i mai. Foto: Anders Finsland, Nofima.

Fremtidens smoltproduksjon

Årets konferanse blir en virtuell konferanse, 21. oktober.Velkommen!

Meld deg på