Nyhetsbrev juli 2018

FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Link til nyhetsbrevet.


Språk: Norsk, samt profesjonell simultanoversettelse til engelsk

Konferansen, som arrangeres av Nofima og Sunndal næringsselskap 23.-24. oktober i Sunndalsøra, setter fokus på nye innovasjonene i smolt og postsmoltproduksjon. I år feirer vi at det er 10 år siden den første konferansen ble arrangert på Sunndalsøra. Fokus for årets konferanse vil bli produksjon av laks i lukkede systemer i framtiden, erfaringer fra industrien med smoltproduksjon i RAS og semi-lukkede systemer i sjøen, teknologisk innovasjon innen RAS teknologi, helse og velferd hos postsmolt, vannbehandling og vannkvalitet i RAS.

I 2016 møttes mer enn 250 deltakere på Sunndalsøra fra Norge og 10 andre land.

Mange av presentasjonene i år vil vise de siste resultatene fra Senter for forskningsbasert innovasjon, CtrlAQUA (Centre for Closed-Containment Aquaculture) som er finansiert av Forskningsrådet og næringen. Senteret ble etablert i 2015 med Nofima som vertsinstitusjon.

Før konferansen starter 23. oktober vil det bli mulig å besøke Nofima Centre for Recirculation in Aquaculture (NCRA) på Sunndalsøra. Etter konferansen vil Nofima sammen med samarbeidspartnere fra CtrlAQUA arrangere en sesjon vi har kalt «Spørsmål og svar med CtrlAQUA». Her vil konferansedeltakerne få mulighet til en til en tid med representanter fra CtrlAQUA. Antall deltakere i denne sesjonen vil bli begrenset.

Nofima og Sunndal Næringsselskap kan presentere to av de faglige hovedinnledere:

Frode Mathisen
Frode Mathisen vil gi innlegget «Hvordan ønsker vi å fortsette? Postsmolt produksjon i lukkede systemer».
Frode er Director Freshwater Production i Grieg Seafood BC. Selskapet utarbeidet allerede i 2007 en postsmolt-strategi basert på RAS teknologi. Han er også styreleder for CtrlAQUA SFI, Senter for oppdrett i lukkede enheter.

Steven Summerfelt
Steven Summerfelt vil gi presentasjonen «Teknologi utvikling I RAS: focus på kar hydraulikk». Steve er FoU ansvarlig ved Superior Fresh LLC. Han har dermed ansvar for forskning og teknologisk utvikling ved Superior Fresh, og formidler effektivitet og lønnsomhet hos bedriftens nåværende og framtidige fasiliteter. Steve forlot nylig stillingen som leder for akvakulturforskning ved The Conservation Fund’s Freshwater Institute, etter 16 år i stillingen.

Øvrig innhold på konferansen:
Sesjon 1: Framtidig produksjon i lukkede oppdrettssystemer
Sesjon 2: Erfaringer fra postsmoltproduksjon
Sesjon 3: Innovasjoner i RAS for postsmolt
Sesjon 4: Helse og velferd hos postsmolt
Sesjon 5: Drift av RAS og vannkvalitet

Følg med på konferansenettstedet. Siden vil bli jevnlig oppdatert.

Fremtidens smoltproduksjon

Årets konferanse blir en virtuell konferanse, 21. oktober.Velkommen!

Meld deg på