Sunndal og Sunndalsøra

VILL OG VAKKER

Varierte jobbmuligheter
Et allsidig næringsliv og bredt offentlig tjenestetilbud gir varierte jobbmuligheter og et positivt hverdagsliv

Rikholdig kulturtilbud
Bademiljøanlegg, kulturskole, regionalt kulturhus og den årlige kulturfestivalen i slutten av juni beriker folks hverdag

Regionsentret Sunndalsøra
Et naturlig og attraktivt møtested for handel, aktiviteter og opplevelser for folk fra Sunndal og omliggende kommuner

Unike naturkvaliteter
Trollheimen-Innerdalen Landskapsvernområde og Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark byr på fantastiske muligheter sommer og vinter

Aluminium i verdenstoppen
Hydro Sunndal er Europas største og mest miljøvennlige aluminiumverk, og er en betydelig verdiskaper i Midt-Norge

Sunndal kommune er 1.712 km2 og er den største kommunen i Møre og Romsdal fylke i utstrekning.   Kommunen har 7300 innbyggere hvorav rundt 4000 bor på Sunndalsøra som er kommunesentret.
Les mer på:
www.sunndal.kommune.no
.
www.sunndal.com

Noen fakta:

Åmotan - Grødøla -
                
      Et enestående naturfenomen der 7 elver møtes: Lindøla, Grøvu, Svøu, Skiråa, Reppa, Geitåa,
                           3 av elvene utgjør flotte fossefall ned i juvet Svøufallet, Reppfallet og Lindalsfallet
KNT’s hytter - Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) har mange hytter i fjellheimen i Sunndal:
                            Aursjøhytta 862 moh (Nesset kommune)
                            Gammelsetra 800 moh
                            Grøvudalshytta 875 moh
                            Innerdalshytta 400 moh + 2 private hytter: Innerdalshytta og Renndølsetra
                            Loennechenbua 1360 moh
                            Raubergshytta 1317 moh
                            Vangshaugen 740 moh (Grødalen)
                            Vollasetra 750 moh
                            Åmotdalshytta 1304 moh (Oppdal kommune)

                            www.kntur.no

Areal -             58% av Sunndal kommune er fjell og utmark
                            12% skog
                            1,3% dyrka mark
                            67% er verna etter naturvernlova
                            1/3 av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark ligger i Sunndal
                            Trollheimen-Innerdalen landskapsvernområde

Diverse -           Mer enn 300 små og store fjellvann
                            Over 250 isbreer
                            23 fjelltopper over 1800 moh
                            Vinnufossen – høyeste fossen i Norge etter total fallhøyde
                            Vinnubreen – den største isbreen  i Midt-Norge
                            Eikesdalen - Aursjøvegen
                            Torbudalen 850 moh
                            Driva – en av Europas beste sjøørret elver
                            Jaktslottet Alfheim i Grødalen

                            Aursjøvegen - fra fjord til fjord over ville fjell. www.visitaursjovegen.no
                            Aursjørittet - www.aursjorittet.no

Fjelltopper -   Dronningskrona 1816 moh (Vinnufjellet)
                            Flånebba 1147 moh
                            Hovsnebba 1564 moh
                            Innerdalstårnet 1452 moh
                            Kongskrona 1818 moh (Vinnufjellet)
                            Litjkalken 1389 moh
                            Storkalken 1880 moh fra havnivå
                            Storskrymten 1985 (her møtes 3 fylker)