Henrik Rye Jakobsen (Fiskeridirektoratet)

Posisjon: Seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet
Utdannelse: M.Sc Havbruksbiologi
Arbeidssted: Fiskeridirektoratet, Bergen, Norge

Arbeidsoppgaver: Havbruksbiolog som har jobbet i Fiskeridirektoratet siden 2013. Jobber med en rekke oppgaver, primært rettet inn mot drift og tilsyn av akvakultur, med hovedansvar for oppfølging av påvirkning fra akvakultur på det marine miljø. Har også oppfølging av tekniske krav til landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Herunder ligger det regelverksutvikling, prosedyrer og føringer samt faglig rådgivning og kommunikasjon.