Carlo Lazado (Nofima)

Carlo C. Lazado er seniorforsker innen fiskehelse i Nofima. Han tok en ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Universitetet i Nordland (nå Nord universitet) og gjennomførte postdoktorutdanningen ved Danmarks Tekniske Universitet og Ben-Gurion-universitetet i Negev. Forskningen hans tar for seg grunnleggende og anvendte aspekter ved fiskehelse, med et sterkt fokus på fysiologi og immunologi knyttet til slimhinnebarrierer hos fisk. Han undersøker de komplekse fysiske og biologiske barrierene (dvs. celler, molekyler) i slimhinnen, samt hvordan miljøet regulerer disse barrierene (f.eks. lys, håndtering, ernæring, behandling, infeksjoner, vannkvalitet).