Om konferansen

FRAMTIDENS SMOLTPRODUKSJON

Femte konferanse på bruk av resirkulering i oppdrett

Sunndalsøra 23-24. oktober 2018

Språk: Norsk med profesjonell simultanoversettelse til engelsk

Bruken av resirkuleringsteknikk har økt samtidig som teknologien har utviklet seg siden den første konferansen på framtidig smoltproduksjon ble avholdt på Sunndalsøra i 2008.

I norsk lakseoppdrett har produksjonen i lukkede systemer blitt utvidet til også å omfatte produksjon av postsmolt. Fra 2016 er det i Norge tillat å produsere laks opp til markedsstørrelse i landbaserte anlegg.

Interessen for RAS og semi-lukkede systemer har økt i løpet av de siste årene. I 2016 møttes mer enn 250 deltakere fra Norge og ti andre land på Sunndalsøra for å dele erfaringer, få oppdatert kunnskap om produksjon i lukkede systemer, RAS teknologi, behandling av slam samt biosikkerhet.

Den femte konferansen om framtidig smoltproduksjon holdes på Sunndalsøra 23-24. oktober i 2018. Konferansen arrangeres av Nofima og Sunndal Næringsselskap. Fokus for årets konferanse vil bli produksjon av laks i lukkede systemer i framtiden, erfaringer fra industrien med smoltproduksjon i RAS, erfaringer med semi-lukkede systemer i sjøen, teknologisk innovasjon innen RAS teknologi, helse og velferd hos postsmolt, vannbehandling og vannkvalitet i RAS.

Mange av presentasjonene vil vise de siste resultatene fra Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), CtrlAQUA (Centre for Closed-Containment Aquaculture) som ble etablert i 2015 med Nofima som vertsinstitusjon.

I tillegg til presentasjoner fra lakseprodusenter, utstyrsleverandører, myndigheter og forskere vil konferansedeltakerne kunne besøke vårt utstillingsområde. Her vil industrien og andre interessenter få mulighet til å presentere sine produkter og tjenester gjennom flere kaffepauser begge dagene, og under happy hour på slutten av dag en. Vi vil nevne at vi i år har utvidet utstillingsområdet betydelig, og at vi har utvidet overnattingskapasiteten betydelig.

Før konferansen starter 23. oktober vil det bli mulig å besøke Nofima Centre for Recirculation in Aquaculture (NCRA) på Sunndalsøra. Etter konferansen vil Nofima sammen med samarbeidspartnere fra CtrlAQUA arrangere en sesjon vi har kalt «Spørsmål og svar med CtrlAQUA». Her vil konferansedeltakerne få mulighet til en til en tid med representanter fra CtrlAQUA. Antall deltakere i denne sesjonen vil bli begrenset.

VELKOMMEN TIL SUNNDALSØRA 23-24. OKTOBER 2018!

Fremtidens smoltproduksjon

Sjette konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 21.- 22. oktober 2020.

Meld deg på