Program

Fremtidens smoltproduksjon - Fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur
Dato: 25-26. oktober 2016
Språk: norsk, samt profesjonell simultanoversettelse til engelsk 

Program

Tentative program

Fremtidens smoltproduksjon

Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 23.-24. oktober 2018.

Meld deg på