Program

Fremtidens smoltproduksjon - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur
Dato: 23-24. oktober 2018
Språk: norsk, samt profesjonell simultanoversettelse til engelsk 

PROGRAM

Sunndalsøra 23-24. oktober 2018

23. OKTOBER 2018

09:00 -

Registrering/kaffe Sunndalsøra kulturhus

09:45

Avgang busser fra Årø Lufthavn til Sunndalsøra

09:45

Avgang busser fra Kulturhuset til Nofima

10:00-11:00

Omvisning ved Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur for forhåndspåmeldte

11:00-11:10

Avgang busser fra Nofima til Kulturhuset

11:00-12:00

Lunsj på kulturhuset og Cafe Trædalstuene

Åpning av konferansen (Hovshall, Sunndal Kulturhus)

12:00-12:05

Bente Torstensen

Direktør divisjon Akvakultur, Nofima

Velkommen

12:05-12:25

Roy Angelvik

Nærings- og fiskeridepartementet

Åpning av konferansen

Sesjon 1: Framtidig produksjon i lukkede oppdrettssystemer

Faglige hovedinnledere:

12:30-12:50

Frode Mathisen (hovedinnleder industri)

Direktør for ferksvannsproduksjon i Grieg Seafood BC

Hvordan ønsker vi å fortsette? Postsmolt produksjon i

lukkede systemer

12:50-13:10

Steve Summerfelt (hovedinnleder FoU)

Forskningsleder, Superior Fresh LLC

Teknologi utvikling i RAS: fokus på karhydraulikk

13:10-13:30

Kaffepause

Regulære innlegg:

13:30-13:45

Jon Eide Pettersen

Rådgiver, Tilsyns- og miljøseksjonen, Kyst- og havbruksavdelingen, Fiskeridirektoratet

Nytt regelverk for landbaserte anlegg – betydning for fremtidens smoltproduksjon

13:45-14:00

Åsa Maria Espmark

Seniorforsker Nofima, senterleder CtrlAQUA SFI

Økende kunnskap om lukkede anlegg for produksjon av Atlantisk laks

14:00-14:15

Hans Bjelland

Forskningsleder Sjømatteknologi SINTEF, senterleder EXPOSED SFI

Hva møter fremtidens settefisk i sjøen?

14:15-14:30

Trond W. Rosten

Gruppeleder ferskvann og lukkede systemer, Marine Harvest ASA

Marine Harvest sin satsing på semi-lukkede og lukkede anlegg i sjø: muligheter og utfordringer

14:30-14:45

Carl Ivar Holmen

Daglig leder, Salmofarms AS

Landbasert produksjon av mattfisk i Norge

14:45-15:00

Alexander Aukner

DNB Markets, Equity Research

Fremtiden for landbasert oppdrett, nasjonalt og globalt

15:00-15:45

Kaffepause og stands

Sesjon 2: Erfaringer fra postsmoltproduksjon

15:45-16:00

Klemet Steen

Fagsjef Settefisk/RAS, Lerøy

Flaskehalser under produksjon av postsmolt i RAS

16:00-16:15

Trine Ytrestøyl

Seniorforsker, Nofima

Protokoll for produksjon av postsmolt i RAS

16:15-16:30

Per Bovbjerg Pedersen

Sektionsleder Sektion for Akvakultur, DTU AQUA

Fôr i RAS med laks: viktige aspekter for vannkvaliteten

16:30-16:45

Sigurd Handeland

Seniorforsker, Norce

Postsmoltproduksjon i semi-lukkede anlegg

16:45-17:00

Per Gunnar Kvenseth

Daglig leder, Smøla Klekkeri og Settefisk AS

Smolt og postsmoltproduksjon i lukkede anlegg på Smøla

17:00-17:15

Arndt von Danwitz

Daglig leder, Danish Salmon

Landbasert produksjon av matfisk: fordeler og ulemper

Kveldsprogram:

17:15

Velkomstdrink

19:30

Konferansemiddag

23:15

Avgang busser fra Sunndal til Trædal Hotel, Phillipshaugen Lodge, Skifer Hotel Oppdal, Eidsvåg, Angvik Gamle Handelssted, Solhøgda Leirsted

24.Oktober 2018

07:15

Avgang Skifer Hotell Oppdal

07:15

Avgang Angvik Gamle Handelssted

07:40

Avgang Eidsvåg Bed and Breakfast

07:50

Avgang Phillipshaugen Lodge

07:50

Avgang Solhøgda Leirsted

08:10

Avgang Trædal Hotell

08:00

Kaffe  

Sesjon 3: Innovasjoner i RAS for postsmolt

I denne sesjonen presenterer alle innlegget «Design og drift av RAS med brakkvann/sjøvann til postsmolt»

08:30-08:40

Jacob Bregnballe

Salgssjef landbasert, Akva Group

08:40-08:50

Andreas L. Brunstad

Leder for design og utvikling, Aquaculture, Krüger Kaldnes AS

08:50-09:00

Marius Hægh

Salgs- og teknologidirektør, Billund Aqua Norge

09:00-09:10

Kari Attramadal

09:10-09:20

Astrid Buran Holan

Seniorrådgiver, AquaOptima

09:20-10:00 Kaffepause og stands

Sesjon 4: Helse og velferd hos postsmolt

10:00-10:15

Aud Skrudland

Spesialinspektør, Mattilsynet

Velferdsutfordringer i landbaserte postsmolt- og matfiskproduksjon

10:15-10:30

Arve Nilsen

Forsker, Veterinærinstituttet

Ytelse og helsestatus hos postsmolt i semi-lukkede anlegg i sjø

10:30-10:45

Jelena Kolarevic

Forsker, Nofima

Hvordan dokumentere fiskevelferd i lukkede anlegg?

10:45-11:00

Chris Good

Direktør for akvatisk veterinærforskning, Freshwater Institute

De vanligste sykdommene hos Atlantisk laks produsert i RAS

11:00-11:15

Christian Karlsen

Forsker, Nofima

Betydningen av god skinnhelse hos postsmolt

11:15-11:30

Tom Ole Nilsen

Seniorforsker, Norce

Hvordan påvirker CO2 postsmolt i brakkvann RAS?

11:30-11:45

Gerd Marit Berge

Seniorforsker, Nofima

Betydningen av ernæring på barrierefunksjoner hos postsmolt av Atlantisk laks i RAS?

11:45-12:45 L Lunsj på kulturhuset og Cafe Trædalstuene

Sesjon 5: Drift av RAS og vannkvalitet

12:45-13:00

Lars-Flemming Pedersen

Seniorforsker, DTU AQUA

Kjemiske vannbehandlingsstrategier i RAS: alternativer, forholdsregler og perspektiver

13:00-13:15

Sharada Navada

Nærings PhD student, CtrlAQUA

Effekt av endring i salinitet ved nitrifikasjon i MBBR

13:15-13:30

Gustav Folkestad

Daglig leder, Sævareid Fiskeanlegg

Vinner vi kampen mot slam?

13:30-13:45

Christoffer Eriksson

Driftsleder, VARD Aqua Sunndal

Biomassemåling med AkvaVision i lukkede anlegg

13:45-14:00

Gerrit Timmerhaus

Forsker, Nofima

Optimal vannhastighet for postsmolt i RAS

14:00-14:15

Kevin Stiller

Forsker, Nofima

Optimal bruk av ozon i produksjonen av postsmolt av Atlantisk laks i brakkvanns

14:15-14:30

Øyvind Mikkelsen

Professor, Institutt for kjemi, NTNU

Hvordan kan vi forbedre påliteligheten av data fra sensorer for overvåking av vannkvalitet i CCS / S-CCS

14:30-14:40

Avslutning av konferansen

15:00

Avgang til Årø Lufthavn Molde

15:00-15:10

Avgang til Nofima

15:10- 17:45

“Spørsmål og svar med CtrlAQUA” for forhåndspåmeldte

Organisasjonskomite for «Fremtidens smoltproduksjon – femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur»:

Anne Gulla Hagen

(Prosjektleder, Sunndal Næringsselskap)

Per Helge Malvik

(Sunndal Næringsselskap)

Mette Sæter Ormset

(Sunndal Næringsselskap)

Ninni Innvik

(Sunndal Næringsselskap)

Jelena Kolarevic

(Nofima)

Åsa Maria Espmark

(Nofima)

Ingrid Lein

(Nofima)

Iren Ness

(Nofima)

Bård Gannestad

(Nofima)

Praktiske spørsmål om konferansen kan rettes til:

Anne Gulla Hagen (Sunndal Næringsselskap)
Tel.: 90520521, eller e-post: anne@suns.no   

Faglige spørsmål kan rettes til:

Jelena Kolarevic (Nofima, programansvarlig)

Tel: 9097335, eller e-post: jelena.kolarevic@nofima.no

Fremtidens smoltproduksjon

Sjette konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 21.- 22. oktober 2020.

Meld deg på