Program

Fremtidens smoltproduksjon - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur
Dato: 23-24. oktober 2018
Språk: norsk, samt profesjonell simultanoversettelse til engelsk 

Tentativt program Sunndalsøra kulturhus

Dag 1 – 23.oktober

09:00 Oppmøte og registrering
09:45 Omvisning i Nofima senter for resirkulering i akvakultur for påmeldte
11:00 Lunsj
12:00 Åpning
12:30 Tema: Framtidig produksjon i lukkede oppdrettssystemer
13:45 Pause med mingling, runde i standrommet og noe å bite
14:15 Forts. tema: Framtidig produksjon i lukkede oppdrettssystemer
15:40 Kaffepause runde i standrommet og noe å bite
16:20 Tema: Erfaringer fra postsmoltproduksjon
18:00 Velkomstdrink
19:30 Konferansemiddag

Dag 2 – 24.oktober

08:00 Oppmøte, kaffe
08:30 Tema: Innovasjoner i RAS for postsmolt
09:30 Pause med mingling, kaffe, runde i standrommet og noe å bite i
10:00 Tema: Helse og velferd hos postsmolt
12:00 Lunsj
13:00 Tema: Drift av RAS og vannkvalitet
15:00 Avslutning og oppsummering og avreise
15:15 «Q&A med CtrlAQUA» for påmeldte

Fremtidens smoltproduksjon

Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 23.-24. oktober 2018.

Meld deg på