Program

Fremtidens smoltproduksjon - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur
Dato: 23-24. oktober 2018
Språk: norsk, samt profesjonell simultanoversettelse til engelsk 


Fullt program vil bli annonsert etter sommeren 2018

Fremtidens smoltproduksjon

Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 23.-24. oktober 2018.

Meld deg på