Felttur til Lerøy Belsvik. 27. oktober 2016

Fjerde konferanse om resirkulering i akvakultur – Felttur

Deltakerne på den fjerde konferansen om resirkulering av vann i akvakultur vil ha mulighet til å se et state of the art kommersielt RAS - anlegg under ekskursjonen organisert av Nofima den 27. oktober 2016.

På Lerøy Midt sitt anlegg i Belsvik vil deltakerne se en av verdens største smoltproduksjonsanlegg, med en årlig produksjon på 14 millioner smolt. Anlegget i Belsvik ble åpnet i 2013. Det har et gulvareal på 11000 m2 og består av elleve separate resirkuleringsanlegg, med tre klekkerier og åtte påvekstavdelinger. Hensynet til miljøet har påvirket designet, utviklingen og driften av det nye anlegget som er basert på 98% gjenvinning og gjenbruk av vann. Anlegget er rømningssikkert, slam fra anlegget samles inn og brukes til å produsere biogass, og utslippet fra anlegget overvåkes nøye.

I tillegg vil en båttur til Lerøy Midt sitt nærliggende merdanlegg utstyrt med en helt ny flåte gjør det mulig for besøkende å få innblikk i den siste trenden innen merdoppdrett av Atlantisk laks.


Det vil bli satt opp buss fra Sunndalsøra om morgenen den 27. oktober. Etter feltturen går det buss til Trondheim lufthavn, Værnes. Vi regner med å være på Værnes kl. 18.00.

Antall deltakere er begrenset til 90.

Vi håper du vil bli med oss. Velkommen.

Fremtidens smoltproduksjon

Sjette konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra 21.- 22. oktober 2020.

Meld deg på